.net 3.5 offline install

Son Güncelleme Tarihi : 07/12/2023


Source parametresinde bulunan X windows cd veya imajı içeren sürücü harfi ile değiştirilmeli.

DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:X:\sources\sxs