Yaz Okulu

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-20.1) Yaz okulu nedir?
Cevap: Yaz tatili ayları içerisinde uygulanan, düşük AGNO'lu öğrencilerin AGNO'sunu yükseltmelerine, herhangi bir dersten kalan öğrencilere yaz okulunda bu dersleri alabilmelerine, başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmalarına olanak sağlayan, yandal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programı izlemede kolaylık sağlayan ek bir eğitim öğretim programıdır.

Soru-20.2) Yaz okulu bahar ve güz yarı yıllarından ayrı bir yarıyıl mıdır?

Cevap: Hayır, yaz okulu ayrı bir dönem niteliği taşımaz, tamamlayıcı ek bir programdır.

Soru-20.3) Yaz okulu süresi ne kadardır?
Cevap: Yaz okulunun süresi 7 haftadır. Ancak yaz okulunda açılan her ders için normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Soru-20.4) Yaz okuluna nasıl başvurulur?
Cevap: Yaz okulunda açılacak dersler en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilgili birimlerde ilan edilir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar.

Soru-20.5) Yaz okulunda hangi dersleri alabilirim?
Cevap: Ders alma şartları güz ve bahar dönemlerindeki şartlarla aynıdır. Yaz okulunda öğrenciler, AGNO ile ilgili kriterleri sağlaması durumunda alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız olduğu veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri ya da şartlarını sağlaması durumunda yönetmeliğin izin verdiği kadar üst yarıyıl derslerini alabilirler. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda alınabilir.

Soru-20.6) Yaz okulunda kaç ders alabilirim?

Cevap: az okulunda en fazla 20 AKTS ders alabilirsiniz. Ancak mezuniyetinize tek ders kalıyor ise buna ilaveten o dersi de alabilirsiniz.

Soru-20.7) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için, kaç öğrencinin kayıt yaptırması gereklidir?

Cevap: En ez 25 öğrencinin kayıt yaptırması gereklidir. Kayıtlar sonunda öğrenci sayıları belirlenen sınırın altında kalan derslerin açılabilmesi için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı gerekir.

Soru-20.8) Yaz okulunda derse devam mecburiyeti var mı?
Cevap: Evet, normal yarıyıl için geçerli olan devam koşulları yaz okulunda da geçerlidir. Ayrıca yaz okulundaki eğitim-öğretime ilişkin diğer hususlar, normal dönemler ile aynıdır.

Soru-20.9) Yaz okulunda almak istenilen ders, başka üniversitelerden alınabilir mi?

Cevap: Evet, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile alınabilir, diğer üniversitelerden alınan derslerin harf notları, yaz okulunda ders alınan üniversitenin başarı ve katsayı tanımı dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki harf notu tanımlamasına dönüştürülür ve not döküm belgesine işlenir.

Soru-20.10) Üniversitede açılan bir dersi, aynı ildeki diğer üniversiteden alabilir miyim?
Cevap: Hayır, aynı ildeki üniversiteden alamazsınız fakat, farklı ildeki üniversitelerden alabilirsiniz.

Soru-20.11) Yaz okulunda üst yarıyıllardan ders alınabilir mi? Şartları nelerdir?
Cevap: Evet, o döneme kadar olan tüm derslerini almış ve başarmış, AGNO'su 2.70 ve üzeri olan öğrenciler, üst yarıyıllara ait derslerden de alabilirler.

Soru-20.12) Yaz okulunda aldığım derslerin notları AGNO'yu nasıl etkiliyor?
Cevap: Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki (bahar yarıyılı) AGNO’sunun yerine geçer. Yani hangi dönem dersini alırsanız alın geçmiş dönem AGNO değeriniz değişmez, sadece son AGNO değeriniz değişir.

Soru-20.13) Yaz okulunda aldığım bir dersi veya tüm dersleri iptal edebilir miyim?
Cevap: Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.

Soru-20.14) Yaz okulunda mazeret sınavı yapılır mı?
Cevap: Evet, 2019-2020 yaz okulundan itibaren yaz okulu sonu (final) sınavları için, geçerli mazeretleri olan öğrenciler için yapılacaktır.

Soru-20.15) Yaz okulunda ders alan öğrenci aynı anda staj yapabilir mi?
Cevap: Hayır yapamaz.