Yatay Geçiş

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-19.1) Yatay geçiş ne demektir?
Cevap: Gerekli şartları sağlayan öğrencinin, bir başka programa/bölüme/Üniversiteye geçerek öğrenimini devam ettirmesidir.

Soru-19.2) Yatay geçiş yapma yöntemleri nelerdir?
Cevap: Kurum içi yatay geçiş, Kurumlar arası yatay geçiş ve Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş olmak üzere 3 ayrı yatay geçiş yöntemi bulunmaktadır.

Kurum İçi Yatay Geçiş

Soru-19.3) Kurum içi yatay geçiş ne demektir?

Cevap: Gerekli şartları sağlayan öğrencinin Üniversite içindeki diğer programlara/bölümlere geçiş yaparak öğrenimini devam ettirmesidir.

Soru-19.4) Şartları sağlayan her öğrenci kurum içi yatay geçiş yapabilir mi?

Cevap: Hayır, Üniversite içinde kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için, fakültelerin hangi programlar/bölümler arasında geçiş yapılacağını, kontenjan vererek belirlemeleri gerekmektedir. Şartları sağlayan öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dahilinde geçiş yapabilir.

Soru-19.5) Kurum içi yatay geçiş şartları nelerdir?

Cevap: Kurum içi yatay geçiş için adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait AGNO'sunun 4 üzerinden en az 3,00 olması şarttır. Tekrar dersi bulunan, yarıyıl/yıl kaybı olan veya başvuru yaptığı döneme kadar almadığı dersi olan aday, yatay geçiş müracaatında bulunamaz.

Soru-19.6) İkinci öğretimde okuyan öğrenci birinci öğretime kurum içi yatay geçiş yapabilir mi?

Cevap: İkinci öğretimden birinci öğretim programlarına geçiş için, diğer şartlara ilave olarak adayın başarı bakımından bulunduğu sınıfta ilk %10’a girmesi gerekmektedir.

Soru-19.7) Disiplin cezası alan öğrenci kurum içi yatay geçiş yapabilir mi?
Cevap: Evet, yapabilir. 

Soru-19.8) Kayıt dondurmuş olanlar yatay başvurusu geçiş yapabilir mi?
Cevap: Evet, yapabilir.

Soru-19.9) Kurum içi yatay geçiş hangi sınıflarda yapılır?
Cevap: Kurum içi yatay geçiş, 2 ve 3. sınıflarda yapılır, 1 ve 4. sınıflarda geçiş yapılamaz.

Soru-19.10) Özel yetenek bölümünde okuyan öğrenciler diğer bölümlere kurum içi yatay geçiş yapabilir mi?
Cevap: Hayır, yapamazlar. 

Soru-19.11) Kurum içi yatay geçiş yapmaya hak kazandım, ne yapmam gerekir?
Cevap: Mevcut bölümünüzden kayıt sildirip, geçiş hakkı kazandığınız bölüme kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Soru-19.12) Kayıt sildirdiğim bölümde almış olduğum dersler, geçiş yaptığım bölümde de var, bu derslerden muaf olur muyum?
Cevap: Evet, muafiyet başvurusu yaparak bu derslerden muaf olabilirsiniz.

Kurumlar arası Yatay Geçiş (AGNO ile)

Soru-19.13) Kurumlararası yatay geçiş ne demektir?
Cevap: Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yaparak öğrenimini devam ettirmesidir.

Soru-19.14) Kurumlar arası yatay geçiş ile farklı bir bölüme geçebilir miyim?
Cevap: Hayır, aynı veya eşdeğer bölüme (ders içeriklerinin en az %80’i aynı olan) geçiş yapabilirsiniz.

Soru-19.15) Şartları sağlayan her öğrenci kurumlararası yatay geçiş yapabilir mi?
Cevap: Hayır, şartları sağlayan öğrenciler üniversitenin ilan ettiği kontenjan dahilinde geçiş yapabilir.

Soru-19.16) Kurumlararası yatay geçiş hangi sınıflara yapılır?
Cevap: Lisans diploma programlarının 2 ve 3. sınıflarına geçiş yapılabilir. Programın ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Soru-19.17) Kurumlararası yatay geçiş yapmanın şartları nelerdir?

Cevap: Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay geçiş için, öğrencilerin bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olmaları ve AGNO'sunun 100 üzerinden en az 65,0 veya 4,00 üzerinden en az 2,50 olması şarttır. Tekrar dersi bulunan öğrenci yatay geçiş müracaatında bulunamaz.

Soru-19.18) Her üniversitenin yatay geçiş şartları aynı mıdır?
Cevap: Hayır, her üniversitenin yatay geçiş şartları farklı olabilir, diğer üniversitelere yatay geçiş için başvuracak öğrenciler, o üniversitenin yatay geçiş şartlarını öğrenmelidir.

Soru-19.19) Başka bir üniversiteye yatay geçiş yaparak kayıt yaptırdım, tekrar önceki üniversiteme geri dönebilir miyim?

Cevap: Evet, diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, eğitim-öğretim başlamadan önce yatay geçiş haklarından vazgeçerek üniversitemize geri dönebilirler.

Soru-19.20) Bir defa yatay geçiş yaptım, tekrar başka üniversiteye yatay geçiş yapabilir miyim?
Cevap: Evet, gerekli şartları sağlamanız halinde geçiş yapabilirsiniz.

Soru-19.21) Yabancı ülkelerdeki üniversitelerden yatay geçiş yapabilir miyim?
Cevap: Üniversitemiz tarafından kontenjan verilmesi halinde, YÖK’ün konuya ilişkin yönetmeliğinin 14. maddesindeki şartlar ile Üniversitemiz tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.

Soru-19.22) İkinci öğretimde okuyorum, birinci öğretime yatay geçiş yapabilir miyim?
Cevap: Evet, kayıtlı olduğunuz programda başarı bakımından bulunduğunuz sınıfta ilk %10’a girmeniz ve diğer şartları da sağlamanız halinde geçiş yapabilirsiniz.

Soru-19.23) Disiplin cezası alan veya kayıt donduran öğrenci yatay geçiş yapabilir mi?
Cevap: Disiplin cezası alan öğrenci üniversitemize geçiş yapamaz, kayıt dondurmuş olmak yatay geçişe engel durum değildir.

Soru-19.24) Öğrenim gördüğüm üniversitede kayıt dondurdum, Üniversitenize yatay geçiş yapabilir miyim?
Cevap: Evet.

Soru-19.25) Özel yetenek bölümünde okuyan öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş yapabilir mi?
Cevap: Evet, gerekli şartları sağlayan özel yetenek bölümü öğrencileri de geçiş yapabilir.

Soru-19.26) Açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarından örgün öğretime geçiş yapılabilir mi?
Cevap: Evet, açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına, genel not ortalaması 100 üzerinden 80 veya üzeri olan veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Geçiş (Ek Madde-1)

Soru-19.27) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş ne demektir?
Cevap: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının (ÖSYM puanı) geçiş yapmak istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda istediği program/bölüme geçiş yapmasıdır.

Soru-19.28) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Cevap: Geçiş yapmak istediği programın/bölümün ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek merkezi yerleştirme (ÖSYM) puanı olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir. Bunun haricinde başarı şartı, disiplin cezası alıp almama gibi başka bir şart yoktur.

Soru-19.29) Şartları sağlayan her öğrenci geçiş yapabilir mi?
Cevap: Hayır, şartları sağlayan öğrenciler Üniversitenin ilan ettiği kontenjan dahilinde geçiş yapabilir.

Soru-19.30) Merkezi yerleştirme puanı ile hangi sınıflara yatay geçiş yapılabilir?
Cevap: Bölüme ilgili yılda kayıt yaptıran öğrenciler ilk dönem geçiş yapamazlar, diğer tüm dönemlerde yatay geçiş yapılabilir.

Soru-19.31) Açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarından örgün öğretime geçiş yapabilir miyim?
Cevap: Evet.

Soru-19.32) Ön lisans bölümlerinden lisans bölümlerine geçiş yapabilir miyim?
Cevap: Evet.

Soru-19.33) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş hakkından kaç defa yararlanabilirim?
Cevap: Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş hakkından yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz, ancak öğrenci ilk kayıt olduğu Yükseköğretim kurumundaki bölümüne tekrar geri dönebilir.

Soru-19.34) Yatay geçiş başvurusunu nasıl yapabilirim?
Cevap: Başvurular ilgili Fakültelere yapılmaktadır. İstenen belgeleri elden teslim edebilir veya posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Soru-19.35) Yatay geçiş için istenen belgeler ile başvuru tarihlerini nasıl öğrenebilirim?
Cevap: Yatay geçiş başvuruları başlamadan gerekli tüm detaylar Üniversitemiz web sayfasından duyurulmaktadır.

Soru-19.36) Özel yetenek bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, diğer üniversitelerdeki özel yetenek bölümlerine yatay geçiş yapabilir mi?
Cevap: Hayır, özel yetenek bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre özel yetenek bölümlerine yatay geçiş yapamazlar. Fakat başka bölümlerin taban puanına eşit veya yüksek merkezi yerleştirme puanı olan öğrenciler bu bölümlere yatay geçiş yapabilirler.