Yandal Programı

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-18.1) Yan dal programı nedir?
Cevap: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

Soru-18.2) Her programda yan dal yapabilir miyim?

Cevap: Hayır, sadece önceden belirlenen programlarda yan dal yapabilirsiniz.

Soru-18.3) Yan dal programına kaçıncı sınıfta başvurabilirim?
Cevap: Ana dal lisans programının en erken 3 üncü en geç 6 ncı yarıyılının başında başvuru yapabilirsiniz.

Soru-18.4) Başvuru şartları nelerdir?
Cevap: Öğrencinin yan dal programına başvuru yapabilmesi için, başvurduğu döneme kadar ana dal lisans programındaki tüm kredili dersleri almış, başarıyla tamamlamış ve başvuru sırasındaki AGNO'sunun en az 2,50 olması gerekir.

Soru-18.5) Yan dal programından mezun olabilmem için başarı şartı nedir?

Cevap: Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki AGNO'sunun en az 2,50 olması şarttır.

Soru-18.6) Yan dal programından hangi durumlarda kaydım silinir?
Cevap: Ana dal programındaki AGNO'su 2,50'nin altına düşen veya yan dal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

Soru-18.7) Ana dal programından mezun olan fakat yan dal programından mezun olamayan öğrencilere ek süre verilir mi?
Cevap: Evet, ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

Soru-18.8) Yan dal sertifikası hangi durumda alabilirim?
Cevap: Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2,50 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yan dal sertifikası verilir ve bu sertifika diploma yerine geçmez.

Soru-18.9) Yan dal programından kaydı silinmiş öğrenci, yeniden aynı yan dal programına kayıt yaptırabilir mi?
Cevap: Hayır, yaptıramaz.

Soru-18.10) Aynı anda bir çift ana dal bir de yan dal programı okuyabilir miyim?

Cevap: Evet, okuyabilirsiniz.