Sınavlar ve Değerlendirmenin Yapılması

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-16.1) Üniversitede başarının değerlendirmesi hangi sisteme göre yapılmaktadır?
Cevap: 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren ‘öğrencinin başarı durumunun, birlikte ders aldığı diğer öğrencilerle beraber belirlendiği sistem’ olan bağıl değerlendirme sistemine (Çan eğrisi) göre değerlendirme yapılmaktadır. 

Soru-16.2) Dersin devam şartlarını yerine getirmeyen öğrenci final sınavına girebilir mi?
Cevap: Hayır, final sınavına devam şartlarını yerine getiren öğrenciler girebilir.

Soru-16.3) Vize ve final sınavlarının yüzdelik olarak başarı notuna katkı oranı nedir?
Cevap: Yarıyıl/yıl sonu değerlendirmesinin başarı notuna katkısı en az %30, en çok %50 olacak şekilde ilgili dersin ders bilgi paketinde belirtilir. Ders bilgi paketlerine Bologna bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Soru-16.4) Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?
Cevap: Bir sınavın sonucuna, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır.

Soru-16.5) Mazeretim nedeniyle kısa süreli sınav/sınavlarına giremedim? Mazeret dilekçesi verip sınav hakkı isteyebilir miyim?

Cevap: Hayır, mazeret sınav hakkı sadece ara sınav (vize) ve final sınavları için Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kullanılır.

Soru-16.6) Mazeret sınavı için hangi sağlık raporları geçerlidir?
Cevap: Kamu veya özel hastanelerden alınan kaşeli, mühürlü sağlık raporları mazeret sınavı için geçerli sayılır.

Soru-16.7) Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde bölüm başkanlığına verilmelidir?

Cevap: Mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde “Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi” ile fakülte dekanlığına başvurmak zorundadırlar.

Soru-16.8) Sağlık raporu aldığım günler, devamsızlık süresinden düşülür mü?

Cevap: Hayır, sağlık raporu devamsızlık sürelerinden düşülmez.

Soru-16.9) Sağlık raporu aldığım günler devamsızlık sürelerinin aşarsa nasıl bir işlem yapılır?
Cevap: Öğrencinin istemesi halinde kayıt dondurma işlemi uygulanır, kayıt dondurma işlemi istememesi halinde öğrenci devamsızlıktan kalır.

Soru-16.10) Tek ders sınavı nedir?
Cevap: Mezuniyetleri için yarıyıl/yıl sonunda müfredatta belirtilen tüm etkinlikleri ve devam şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için tek derse kaldığı yarıyıl/yıl varsa bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır.

Soru-16.11) Tek ders sınavına giren öğrenciler için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi (vize) etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır mı?
Cevap: Hayır tek ders sınavında ara sınav (vize) notları dikkate alınmaz , bu sınavdan alınan not ham not olarak kabul edilir ve dersin verildiği son dönemde kabul edilen AL değeri göz önünde bulundurularak takdir edilen harf notu verilir.

Soru-16.12) Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, sonraki dönem bu dersi almak zorunda mıdır?
Cevap: Hayır, istemeleri halinde bu derse tekrar devam etmeksizin her dönem sonunda bu derse ait tek ders sınavına girebilirler.

Soru-16.13) Tek ders sınavına giren öğrenciler, o dönemin öğrenim ücretini/katkı payını ödemek zorunda mıdır?
Cevap: Normal sürede (4 yıl) tek ders sınavına giren birinci öğretim öğrencileri ücret ödemezler, ikinci öğretim öğrencileri o dönemin öğrenim ücretini öderler. Normal sürede mezun olamamış birinci öğretim öğrencileri de o dönemin katkı payı ücretini öderler.

Soru-16.14) Yabancı dil muafiyet sınavı nedir?
Cevap: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmak için öğretim yılı başında açılan sınavdır.

Soru-16.15) Mezuniyet AGNO baraj sınavı nedir?
Cevap: Mezuniyet aşamasına gelen ve FF notu almadıkları halde AGNO'ları 2,00'ın altında olan öğrencilerin, lisans programlarında son dört yarıyılda/iki yılda aldığı derslerden istediği en fazla dördü için yapılan sınavdır.

Soru-16.16) Mezuniyet AGNO baraj sınavında değerlendirme nasıl yapılır?
Cevap: Tek ders sınavı gibi (vize notları dikkate alınmadan) yapılır ve öğrencinin AGNO'su yeniden hesaplanır.

Soru-16.17) Mezuniyet AGNO baraj sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır mı?

Cevap: Hayır yapılmaz.

Soru-16.18) Mezuniyet AGNO baraj sınavı ne zaman yapılır?
Cevap: İlgili yönetim kurullarının belirleyeceği tarihlerde yapılır.

Soru-16.19) Mezuniyet AGNO baraj sınavlarından sonra mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen öğrencilere nasıl bir işlem yapılır?
Cevap: Yönetmelik hükümlerine göre takip eden yarıyıl/yılda öğrenimlerine devam ederler.

Soru-16.20) Yarıyıl sonunda onur veya yüksek onur öğrencisi olmak için başarı şartları nelerdir?
Cevap: Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, AGNO'su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi olarak belirlenir.

Soru-16.21) Hafta sonlarında da sınav yapılır mı?
Cevap: Evet, millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Soru-16.22) Sınavlarda kopya çekmenin-çektirmenin veya sınav kurallarına aykırı diğer davranışların cezası nedir?

Cevap: Her öğrenci sınav kurallarına uymakla mükelleftir, sınavlarda kopya çeken veya çektiren öğrenciler hakkında 1 yarıyıl yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası verilir. Konu hakkındaki detaylı bilgi için öğrenci disiplin yönetmeliğini inceleyebilirsiniz. Yönetmelik