Özel Öğrencilik

Son Güncelleme Tarihi :


Özel Öğrencilik

 
Soru-15.1) Özel öğrenci ne demektir?
Cevap: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmektir.

Soru-15.2) Her öğrenci başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak ders alabilir mi ?
Cevap: Hayır, başvurusu ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenciler, özel öğrenci statüsünde ders alabilirler.

Soru-15.3) Özel öğrenci olarak diğer üniversitelerde öğrenim görmek için süre sınırı var mı?
Cevap: Evet, özel öğrenci olarak en fazla 1 yıl öğrenim görmek hakkınız vardır. Belgelenmiş geçerli sağlık nedenlerinin olması halinde bu sürenin uzatılma ihtimali  de vardır.

Soru-15.4) Özel öğrencilik için başvuru nereye yapılır?
Cevap: Başvurular ilgili bölümlere yapılır.

Soru-15.5) Özel öğrenci olarak ders almanın limiti ne kadardır?
Cevap: Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin AKTS kredileri toplamı, Üniversitemiz ''Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği''nde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum AKTS kredi sınırını aşamaz. Özel öğrenci olarak diğer üniversitelere giden öğrenciler, Üniversitemizde ders almaya hak kazandıkları dönemin/dönemlerin dersleri haricinde başka ders alamazlar. Öğrenciler, Üniversitemizde ders almaya hak kazandıkları dönemin/dönemlerin derslerini gittikleri üniversitelerin farklı dönemlerinden alabilirler.

Soru-15.6) Özel öğrencilikte aldığım derslerin notları nasıl değerlendirilir?
Cevap: Başka bir üniversitede alınan derslere ilişkin başarı notlarının Üniversitemizdeki karşılıkları, Üniversitemiz ''Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği''nin ilgili hükümleri çerçevesinde, programın bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve harf notları işlenir.

Soru-15.7) Özel öğrenci olmaya hak kazandım, öğrenim ücreti/katkı payı ödeyecek miyim?
Cevap: Özel öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini Üniversitemizde tam olarak ödemeye devam eder.

Soru-15.8) Özel öğrenci başvurusu ne zaman yapılır?
Cevap: Özel öğrenci statüsünden faydalanmak için, en geç ilgili dönemin ders kayıt başlama tarihinden 10 iş günü önce başvuruda bulunmak gerekir.

Soru-15.9) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenciyim, Üniversitenizde özel öğrenci olarak ders alabilmenin koşulları nelerdir?
Cevap: Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir üniversite öğrencisi, kayıtlı olduğu üniversitenin kararı ile birlikte Üniversitemizin ilgili birimine en geç ders kayıt başlama tarihinden 10 iş günü önce dilekçe ile başvuruda bulunur. Yönetim kurulunda öğrencinin kabulüne veya reddine karar verilir.