Öğrenci Değişim Programları

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-13.1) Değişim programı nedir?
Cevap: Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilmesidir.

Soru-13.2) Değişim programları hakkında hangi birimden detaylı bilgi alabilirim?
Cevap: Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi’nden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Soru-13.3) Değişim programları nelerdir?
Cevap: Farabi, Erasmus, Mevlana öğrenci değişim programları bulunmaktadır.

Soru-13.4) Birinci sınıfta değişim programlarına başvurabilir miyim?
Cevap: Hayır, birinci sınıfta okuyan öğrenciler, değişim programlarından yararlanamaz.

Soru-13.5) Değişim programından aldığım derslerin notları nasıl değerlendirilir?
Cevap: Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları, Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir.

Soru-13.6) Değişim programlarına başvurmak için başarı şartları nelerdir?
Cevap: Öğrencilerin genel akademik not ortalamasının; Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için en az 2.0/4, Erasmus Değişim Programı öğrencisi olabilmek için, en az 2.20/4.00, Mevlana Değişim Programı öğrencisi olabilmek için, en az 2.5/4 olması gerekir.