Mezuniyet/Diploma

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-10.1) Kayıtlı olduğum bölümden hangi sürede mezun olmam gerekir?
Cevap: Programın azami süresi içinde (7 yıl) mezun olmanız gerekir.

Soru-10.2) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin durumu ne olur?
Cevap: Bu öğrencilere 2547 sayılı kanunun 44/c maddesindeki hükümler çerçevesinde, kayıt silme, ek sınav hakkı, ek süre v.s gibi Üniversite tarafından ilan edilen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

Soru-10.3) Mezuniyet için gerekli şartlar nelerdir?
Cevap: Programın azami süresi içinde (7 yıl) müfredatında bulunan tüm dersleri alarak başarılı olmuş ve AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler mezun olabilir.

Soru-10.4) Müfredatında bulunan tüm dersleri alarak başarılı olmuş fakat AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrencilerin ne yapması gerekir.
Cevap: Bu durumdaki öğrencilerin mezun olabilmesi için, son 4 yarıyılda aldığı derslerin en fazla dördünden sınav talebinde bulunarak, mezuniyet AGNO baraj sınavına girip AGNO’larını 2,00 yapmaları gerekir.

Soru-10.5) Gerekli koşulları sağlayarak mezun oldum, ne yapmam gerekir.
Cevap: Gerekli koşulları sağlayarak mezun duruma gelen öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin başlayabilmesi için, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ubys.erzurum.edu.tr) üzerinden ilişik kesme başvurusu yapmaları gerekir.

Soru-10.6) Mezuniyet tarihi nedir?
Cevap: Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı tarihtir; ancak bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.

Soru-10.7) Lisans öğrenimine devam ederken ön lisans diploması alabilir miyim?
Cevap: Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere -istemeleri halinde- ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.

Soru-10.8) Mezun oldum, diplomamı ne zaman alabilirim?
Cevap: Mezuniyet işlemlerinin ardından 10 iş günü içinde diplomanız hazırlanacaktır. Ayrıca mezuniyet işleminin yapılmasının ardından e-devletten mezun belgesi de alabilirsiniz.