Kayıt Dondurma

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-9.1) Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (kayıt dondurmak) mümkün mü?
Cevap: Evet, ilgili yarıyılın ilk 10 iş günü içinde geçerli bir mazeret sunulması ve Fakülte Yönetim Kurulunun onaylaması şartıyla kayıt dondurulabilir.

Soru-9.2) Kayıt dondurmak için ne yapmam gerekir?

Cevap: Öğrencilerin kayıt dondurmak için mazeretlerini belirten dilekçe ile beraber, ilgili yarıyılın ilk 10 iş günü içerisinde, Dekanlığa başvurmaları gerekir. Sağlık nedeni ile kayıt dondurma işleminde süre sınırlaması yoktur.

Soru-9.3) Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?
Cevap: En fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Ancak Sağlık Raporu ile kayıt dondurmalarda süre sınırlaması yoktur.

Soru-9.4) Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?

Cevap: Evet, kayıt donduran öğrencinin kayıt dondurduğu süre normal öğretim süresinden sayılmaz. Ancak öğrencinin kayıt yaptırmadığı yarıyıl, eğitim süresi hesaplamasına ilave edilir.

Soru-9.5) Askerlik vazifesini yapmak için kayıt dondurabilir miyim?
Cevap: Evet, Milli Savunma Bakanlığının Askeralma Yönergesi gereğince, askerliğe celbi çıkan öğrencilerin askerliklerinin bitimini takip eden ilk öğretim dönemine kadar kaydınızı dondurabilirsiniz.

Soru-9.6) İki dönem kayıt dondurdum, fakat ikinci dönem derslere devam etmek istiyorum, ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Fakültenizdeki öğrenci işlerinden sorumlu bölüm sekreterlerine dilekçe vermeniz ve fakültenizin de uygun görmesi halinde derslere devam edebilirsiniz.