Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-8.1) Hangi öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemez?
Cevap: Birinci öğretim öğrencilerinden -başka yerde kayıtları yoksa- programın normal süresi içinde (Lisans 4 yıl, Yüksek lisans 2 yıl, Doktora 4 yıl) katkı payı alınmaz.

Soru-8.2) Şehit ve Gazi yakınları ücret öder mi?

Cevap: Hayır, bu öğrenciler kayıtlı oldukları program süresi ve program sayısı sınırlaması olmaksızın katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.

Soru-8.3) Engelli öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti öder mi?
Cevap: Engelli birinci öğretim öğrencileri, kayıtlı oldukları program süresi ve program sayısı sınırlaması olmaksızın katkı payı ödemezler. Engelli ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretinden ise engellilik oranı kadar indirim yapılır.

Soru-8.4) İkinci öğretim öğrencileri ücret öder mi?
Cevap: Evet, belirlenen öğrenim ücretlerini her dönem ders kayıtlarından önce öderler.

Soru-8.5) İkinci öğretimde başarı bakımından ilk %10’a giren öğrencilerin ücret ödemeleri nasıl olur?
Cevap: Bu öğrenciler, birinci öğretim katkı payı ücreti kadar ücret öderler.

Soru-8.6) Suriye uyruklu ve diğer yabancı öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri nasıl olur?
Cevap: Kendi imkanları ile Üniversitemize kayıt yaptıran tüm yabancı uyruklu öğrenciler (istisna kapsamında olanlar, mavi kart sahipleri v.b hariç) ilan edilen katkı payı/öğrenim ücretinin öderler.

Soru-8.7) Birinci öğretim programında kayıtlıyım, program süresi içinde mezun olamadım, katkı payı öder miyim?
Cevap: Evet, programın normal süresi içinde mezun olamayan öğrenciler, katkı payı öderler.

Soru-8.8) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken, Üniversitenizin birinci öğretim programına da kayıt yaptırdım, katkı payı ödeyecek miyim?
Cevap: Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın katkı payı Devletçe karşılanır. Öğrencinin birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı varken Üniversitemize kayıt yapması durumunda (ikinci kayıt olacağından) katkı payı tutarında ücret alınır.

Soru-8.9) Katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödemesi nasıl yapılır?
Cevap: Ücretler belirlenen tarihlerde Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden T.C. kimlik numarasıyla, Halkbank internet bankacılığından ise öğrenci numarasıyla online olarak ödenebilmektedir.

Soru-8.10) Tek ders sınavına kalan öğrenciler öğrenim/katkı payı ücreti öder mi?
Cevap: Normal sürede (4 yıl) tek ders sınavına giren birinci öğretim öğrencileri ücret ödemez, ikinci öğretim öğrencileri ise o dönemin ücretini öderler. Normal süre aştıktan sonra (4 yıl) tek ders sınavına giren birinci öğretim öğrencileri de o dönemin katkı payı ücretini öderler.

Soru-8.11) Kaydımı sildirdim, ödemiş olduğum katkı payı/öğrenim ücreti iade edilir mi?
Cevap: Hayır, kayıt sildiren öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

Soru-8.12) Ders kaydı yaptırmayan öğrenciler o dönem için ücret öder mi?
Cevap: Hayır, ödemezler.

Soru-8.13) İkinci öğretimde öğrenim gören araştırma görevlileri ücret öder mi?
Cevap: Bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı öderler.

Soru-8.14) Birinci öğretimde öğrenim gören araştırma görevlileri programın süresinde mezun olamaz ise katkı payı öder mi?
Cevap: Hayır, ödemezler.

Soru-8.15) Katkı payları/öğrenim ücretleri ne kadardır?

Cevap: https://www.erzurum.edu.tr/birim/ogrenci-isleri/ adresinde ilan edilmektedir.