Eğitim-Öğretim ve Derslere Devam

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-7.1) Eğitim-Öğretim ne zaman başlayacak?
Cevap: Üniversitemiz web sayfasında bulunan Akademik Takvim bağlantısından ilgili tarihlere ulaşabilirsiniz.

Soru-7.2) Bir eğitim-öğretim dönemi toplam kaç haftadan oluşur?
Cevap: 14 hafta, 70 iş gününden oluşur.

Soru-7.3) Derslere devam zorunlu mu?
Cevap: Evet, teorik derslerin en az %70'ine , laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların en az %80'ine devam etmek zorunludur

Soru-7.4) Daha önce devam ettiğim dersi tekrar aldığımda yine bu derse devam etmek zorunda mıyım?

Cevap: Uygulaması olmayan derslerde bir defa devam şartı yerine getirilmiş ise dersin yeniden alınması durumunda devam şartı aranmaz. Fakat ilgili dersin ölçme ve değerlendirme etkinliklerine katılmak zorunludur.

Soru-7.5) Hakkımda açılan disiplin soruşturması sonucunda ceza aldım, derslere devam edebilir miyim?
Cevap: Soruşturma sonucunda, yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarından birisini alan öğrenci, ceza süresi boyunca derslere devam edemez.

Soru-7.6) Derslerin süresi kaç dakikadır?
Cevap: 50 dakikadır.

Soru-7.7) Hafta sonlarında da ders yapılabilir mi?
Cevap: Evet, ders telafileri ve ikinci öğretim programlardaki dersler, gerektiğinde millî ve dinî bayramlar dışındaki hafta tatili günlerinde de ders yapılabilir.

Soru-7.8) Derslerde ve sınavlarda disiplinsiz davranışların cezası var mıdır?
Cevap: Evet vardır, her öğrenci dersin ve sınavların kurallarına uymakla mükelleftir, bu kurallara uymayanlar hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır.