Çift Ana Dal Programı

Son Güncelleme Tarihi :


Soru-3.1) Çift ana dal nedir?
Cevap: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

Soru-3.2) Çift ana dal programı nasıl açılır?
Cevap: Çift ana dal programı aynı üniversitede yürütülen programlar arasından, ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayıyla açılır.

Soru-3.3) Her bölümde çift ana dal yapılabilir mi?

Cevap: Hayır, çift ana dal sadece önceden belirlenen bölümlerde yapılabilir.

Soru-3.4) Çift ana dal programına kaçıncı sınıfta başvurabilirim?

Cevap: Ana dal lisans programının en erken 3 üncü en geç 5 inci yarıyılının başında başvuru yapabilirsiniz.

Soru-3.5) Başvuru şartları nelerdir?
Cevap: Başvuru yapılan yarıyıla kadar öğrencinin; lisans programındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve başvuru anında ana dal diploma programındaki AGNO’sunun en az 2,72 olması ve sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20'sinde bulunmaları gerekir. Ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde yer almayan öğrenci, çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek puana sahip ise çift ana dal programına başvurabilir.

Soru-3.6) Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretim, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretim çift ana dal programına başvurabilir mi?
Cevap: Hayır, ikinci öğretim öğrencileri ikinci öğretim programlarına, birinci öğretim öğrencileri de birinci öğretim programlarına başvuru yapabilir.

Soru-3.7) Birden fazla programa çift ana dal için başvuru yapabilir miyim?

Cevap: Evet, aynı anda birden fazla çift ana dal programına başvuru yapabilirsiniz. Ancak, tercihiniz doğrultusunda sadece bir çift ana dal programına kayıt yaptırabilirsiniz.

Soru-3.8) Aynı anda çift ana dal ve yan dal programına kayıt yaptırabilir miyim?
Cevap: Evet, çift ana dal diploma programı ile aynı anda farklı bir yan dal programına da başvuru ve kayıt yapabilirsiniz.

Soru-3.9) Ana dal programında kayıt dondurulursa çift ana dal programında durum ne olur?
Cevap: Ana dal programında herhangi bir nedenle izinli sayılan öğrenci, çift ana dal programında da otomatik olarak izinli sayılır.

Soru-3.10) Ana dal ve çift ana dal programındaki derslerin sınav saatlerinde çakışma olması durumunda nasıl bir işlem yapılır?
Cevap: Çift ana dal programı ile ana dal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenciler ana dal programındaki dersin/derslerin sınavına girip, çift ana dal programındaki dersin/derslerin de sınavlarına başvuru yaparak mazeret sınavına girerler.

Soru-3.11) Ana dal programında aldığım ortak dersler, çift ana dal programında muaf sayılır mı?
Cevap: Evet.

Soru-3.12) Çift ana dal programından mezun olabilmem için başarı şartı nedir?
Cevap: Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için, ana dal programındaki AGNO'sunun en az 2,72 olması gerekir.

Soru-3.13) Hangi durumlarda çift ana dal programından kaydım silinir?
Cevap: Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal programındaki AGNO'su bir defaya mahsus olmak üzere 2,50'ye kadar düşebilir. Ana dal programındaki AGNO'su ikinci kez 2,72'nin altına düşen veya çift ana dal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencilerin çift ana dal programından kaydı silinir.

Soru-3.14) Ana dal programından mezun olmadan, çift ana dal programından mezun olsam diploma alabilir miyim?
Cevap: Hayır, ana dal lisans programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye kayıtlı olduğu ve mezuniyet koşullarını sağladığı çift ana dal programının diploması verilmez.