Başarı ve Başarısızlık

Son Güncelleme Tarihi : 03/01/2024


Soru-2.1) Yönetmeliğe göre hangi durumda başarısız duruma düşerim?
Cevap: En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.

Soru-2.2) Derslerimi tekrar ederek AGNO’mu 2.00 veya üzeri yaptım, ders alma durumum nasıl olur?
Cevap: Ders tekrarı ile AGNO'larını 2,00’a eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibarıyla bulunmaları gerektiği yarıyılda/yılda, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde öncelikli olarak alt yarıyıllardan/yıllardan dersler alarak öğrenimlerine devam ederler. Öğrencinin bu şekilde herhangi bir yarıyıldan/yıldan ders almayı hak ettikten sonra, AGNO’sunun tekrar iki dönem üst üste 2,00’ın altına düşmesi daha sonraki dönemlerde bu yarıyıldan/yıldan ders almasını engellemez.

Soru-2.3) İkinci öğretim programlarında başarı bakımından ilk %10'a girme şartları nelerdir?
Cevap:
*%10 hesaplaması dönem ortalamasına göre (YANO) yapılır.
*Hazırlık sınıfı hariç, aynı yarıyılda öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerin başarı ortalamasına göre, bulundukları bölüm/programda her bir yarıyıl için alması gereken asgari dersler ile aldığı diğer derslerden başarılı olması gerekir.
*Normal eğitim-öğretim süresini dolduran öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.
*İki dönem üst üste AGNO'su 2,00'ın altında olduğu için yarıyıl/yıl kaybeden öğrenciler takip eden yarıyıl/yılda %10 hesabına dâhil edilmezler.
*Herhangi bir yarıyıl/yıldan başarısız dersi olan öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.
*İlgili akademik yılda yaz okulunda alınan dersler hesaba katılmaz. Bu öğrenciler için bahar yarıyılında hesaplanan dönem ortalaması dikkate alınır.
*İlk %10'a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

Soru-2.4) DD ve DC notu başarılı bir not mudur?
Cevap: Evet, DD ve DC notu ilgili dersin başarıldığını (geçildiğini) gösterir.

Soru-2.5) Başarılı olduğum bir dersi, not yükseltmek için alıp başarısız olursam dersin başarı durumu ne olur?
Cevap: Yönetmeliğimize göre bir derste alınan en son not geçerli olacağı için, bu dersten başarısız duruma düşersiniz.