Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (Agno)

Son Güncelleme Tarihi : 03/01/2024


Soru-1.1) Ağırlıklı genel not ortalaması nedir?
Cevap: Öğrencinin öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen not ortalamasıdır.

Soru-1.2) AGNO nasıl hesaplanır?
Cevap: Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS kredisi ile dersin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılması ile elde edilen sayıların toplamının, almış olduğu tüm derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

Harf Notları ve Katsayıları

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

AA

4,00

Başarılı

BA

3,50

Başarılı

BB

3,00

Başarılı

CB

2,50

Başarılı

CC

2,00

Başarılı

DC

1,50

Başarılı

DD

1,00

Başarılı

FF

0,00

Başarısız

Z

0,00

Devamsız

M

-

Muaf

G

-

Geçer


Soru-1.3) Tekrar aldığım derslerin notları AGNO’ya nasıl etki ediyor?
Cevap: Yarıyıl tamamlandığında AGNO değeri artık sabitlenir. Dolayısıyla herhangi bir dersi daha sonradan alsanız dahi geçmiş yarıyıl sonundaki AGNO değeriniz değişmez. Bu durumda tekrarladığınız derslere ait notlar tekrar hesaba katılır ve sadece son (tamamladığınız yarıyıl) AGNO değeriniz değişir. Yani artık yeni bir AGNO değerine sahip olursunuz. Yaz okulunda alınan dersler de aynı şekilde hesaba katılır ve yaz okulu sonrasında ayrı bir AGNO hesaplanmaz, sadece bahar yarıyılı AGNO’su değişir.

Soru-1.4) Transkriptimde görünen YANO ne demektir?
Cevap: YANO, sadece o dönemde alınan derslerin başarı ortalamasını ifade eder, öğrencilerin ders alma durumlarını etkilemez.